خیر- لعاب یک لایه ای است که در ظاهر تنها برای زیبایی به روی کاشی ها قرار می گیرد. اما در واقع لعاب نقش اصلی را درحفظ بهداشت، جذب ناپذیری آب و سایر مواد ، استحکام و ماندگاری کاشی های سرامیکی ایفا می کند. لعاب موجب می شود تا کاشی های سرامیکی در مقابل مواد شیمیایی مانند شوینده ها واکنش نشان نداده و کیفیت و طرح خود را حفظ کنند. کاشی تبریز به دلیل جنس فوق العاده لعاب، کمک میکند تا سرامیک هیچ گونه جرمی به خود نگیرد و به راحتی پاک وتمیز گردد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.