نمایش 1–16 از 21 نتایج

 • سرامیک سایز 80x80 , سرامیک کف پذیرایی

  ابر پولیش مات (دیجیتال)

  کرم – ایووری – قهوه ای

  نوع لعاب پولیش مات
  سطح کار صاف
  نوع رنگ کرم / ایووری / قهوه ای
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  شید رنگی متوسط
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد سرامیک 80x80
  نوع چاپ دیجیتال
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ روشن تیره
 • کاشی و سرامیک , سرامیک سایز 50x100

  اکو دیجیتال

  کرم – بژ – طوسی

  نوع لعاب مات
  سطح کار برجسته
  نوع رنگ کرم بژ طوسی
  موزائیک کرم بژ طوسی
  شید رنگی متوسط
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100x50
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن نمای ساختمان کف پذیرایی
 • کاشی و سرامیک , سرامیک سایز 50x100

  بوستون

  بژ – نچرال – سمنت – گرافیتو

  نوع لعاب مات
  سطح کار صاف
  نوع رنگ بژ / نچرال / سمنت / گرافیتو
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  شید رنگی متوسط
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100x50
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن نمای ساختمان کف پذیرایی
 • سرامیک سایز25x100 , کاشی و سرامیک

  پارک

  بژ – خاکستری

  نوع لعاب مات
  سطح کار برجسته
  نوع رنگ بژ / طوسی
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  شید رنگی متوسط
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100x50
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن نمای ساختمان کف پذیرایی
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ روشن تیره
 • سرامیک کف پذیرایی

  پتیت

  آنترازیت – طوسی

  نوع لعاب مات
  سطح کار صاف
  نوع رنگ  آنترازیت / طوسی
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  شید رنگی متوسط
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100x50
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در سرامیک کف پذیرایی، حیاط، پشت بام، بالکن، پارکینگ
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ تیره
 • کاشی و سرامیک , سرامیک سایز 50x100

  ترانزیت

  بژ طوسی گرافیتو موکا

  نوع لعاب مات
  سطح کار صاف
  نوع رنگ بژ / طوسی / گرافیتو / موکا
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  شید رنگی کم
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100x50
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن نمای ساختمان کف پذیرایی
 • سرامیک 80x160 , کاشی و سرامیک

  جارل

  آبی – بژ – طوسی

  نوع لعاب مات
  سطح کار صاف
  نوع رنگ آبی / بژ / طوسی /
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  شید رنگی متوسط
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100*50 -160*80
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن نمای ساختمان کف پذیرایی
  طیف رنگ روشن تیره
 • سرامیک سایز 60x60 , سرامیک کف پذیرایی

  دیپلمات

  سمنت

  نوع لعاب مات
  سطح کار صاف
  نوع رنگ  سمنت
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  شید رنگی زیاد
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100x50
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در سرامیک کف پذیرایی، پارکینگ
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ تیره
 • کاشی و سرامیک , سرامیک سایز 50x100

  سانتانا

  آنترازیت – بژ – طوسی – موکا

  نوع لعاب مات
  سطح کار صاف
  نوع رنگ آنترازیت بژ طوسی موکا
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100x50
  نوع چاپ دیجیتال
  طیف رنگ روشن تیره
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن نمای ساختمان کف پذیرایی
 • سرامیک سایز 60x60 , سرامیک کف پذیرایی

  کاوا

  بژ – سمنت – نچرال – گرافیتو

  نوع لعاب مات
  سطح کار صاف
  نوع رنگ  بژ / سمنت / نچرال / گرافیتو
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  شید رنگی متوسط
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100x50
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در سرامیک کف پذیرایی، سالن، پارکینگ
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ تیره
 • سرامیک سایز 80x80 , سرامیک کف پذیرایی

  گوتیک

  آلموند – سنیزا – طوسی

  نوع لعاب مات
  سطح کار صاف
  نوع رنگ آلموند / سنیزا / طوسی
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  شید رنگی کم
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد سرامیک 80x80
  نوع چاپ دیجیتال
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ روشن و تیره