نمایش دادن همه 8 نتیجه

 • پرفروش , کاشی دیوار آشپزخانه و بین کابینت

  اسلو دیجیتال

  بژ – قهوه ای

  نوع لعاب مات
  سطح کار برجسته
  نوع رنگ بژ/قهوه ای
  موزائیک بژ گلدار
  شید رنگی متوسط
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 60x30
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه,بین کابینت, نمای دیوار سالن
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ روشن / تیره
 • پرفروش , کاشی دیوار آشپزخانه و بین کابینت

  الکترا

  بژ – کرم قهوه ای – خاکستری

  نوع لعاب مات
  سطح کار صاف
  نوع رنگ بژ/خاکستری
  موزائیک کرم قهوه ای
  شید رنگی متوسط
  نوع برش معمولی
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 30x30
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن
 • پرفروش , کاشی سایز 25x75

  تایم

  بلانکو-اکسیدو-گریس

  نوع لعاب مات
  سطح کار صاف
  نوع رنگ بلانکو/اکسیدو/گریس
  شید رنگی متوسط
  نوع برش معمولی
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 75x25
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ تیره روشن
 • پرفروش

  کروما

  آبی – بلانکو

  نوع لعاب برجسته
  سطح کار صاف
  نوع رنگ آبی – بلانکو
  موزائیک آبی – بلانکو
  شید رنگی متوسط
  نوع برش رکتی فاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100*33
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن
  طیف رنگ روشن
 • پرفروش , کاشی دیوار آشپزخانه و بین کابینت

  گالری

  آبی – اکر

  نوع لعاب مات
  سطح کار صاف
  نوع رنگ آبی / اکر
  موزائیک آبی / اکر
  شید رنگی متوسط
  نوع برش معمولی
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 75X25
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ روشن و تیره
 • پرفروش , کاشی دیوار آشپزخانه و بین کابینت

  لیزا

  بژ – طلایی

  نوع لعاب براق
  سطح کار صاف
  نوع رنگ بژ/طلایی
  شید رنگی کم
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 60x30
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ روشن و تیره
 • پرفروش , کاشی سایز 30x60

  مدیسون

  خاکستری

  نوع لعاب برجسته
  سطح کار صاف
  نوع رنگ خاکستری
  موزائیک خاکستری
  شید رنگی تیره
  نوع برش رکتی فاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 30*60
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن
  طیف رنگ روشن ،تیره
 • پرفروش

  نوبل

  بژ -طوسی

  نوع لعاب برجسته
  سطح کار صاف
  نوع رنگ بژ -طوسی
  موزائیک بژ -طوسی
  شید رنگی متوسط
  نوع برش رکتی فاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 30*90
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن
  طیف رنگ روشن