نمایش یک نتیجه

 • سرامیک سایز25x100 , کاشی و سرامیک

  پارک

  بژ – خاکستری

  نوع لعاب مات
  سطح کار برجسته
  نوع رنگ بژ / طوسی
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  شید رنگی متوسط
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100x50
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن نمای ساختمان کف پذیرایی
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ روشن تیره
 • سرامیک سایز 60x60 , سرامیک کف پذیرایی

  دیپلمات

  سمنت

  نوع لعاب مات
  سطح کار صاف
  نوع رنگ  سمنت
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  شید رنگی زیاد
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100x50
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در سرامیک کف پذیرایی، پارکینگ
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ تیره
 • سرامیک سایز 60x60 , سرامیک کف حیاط و پشت بام و بالکن و پارکینگ

  ریور

  آنترازیت – طوسی

  نوع لعاب مات
  سطح کار برجسته
  نوع رنگ  آنترازیت / طوسی
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  شید رنگی متوسط
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100x50
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در سرامیک کف پذیرایی، پارکینگ، بالکن، حیاط، پشت بام
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ تیره
 • سرامیک سایز 60x60 , سرامیک کف پذیرایی

  کاوا

  بژ – سمنت – نچرال – گرافیتو

  نوع لعاب مات
  سطح کار صاف
  نوع رنگ  بژ / سمنت / نچرال / گرافیتو
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  شید رنگی متوسط
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100x50
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در سرامیک کف پذیرایی، سالن، پارکینگ
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ تیره
 • سرامیک سایز 30x30 , سرامیک سایز 33x33

  گلن(دیجیتال)

  بژ

  نوع لعاب مات
  سطح کار برجسته
  نوع رنگ بژ
  نوع بیسکوئیت پرسلان
  شید رنگی متوسط
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 100x50
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در سرامیک کف پذیرایی، سالن، پارکینگ
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ روشن
 • سرامیک سایز60*33 , سرامیک سایز 30x30

  ناتوره(دیجیتال)

  بژ – قهوه ای – طوسی – مشکی

  نوع لعاب مات
  سطح کار برجسته
  نوع رنگ بژ – قهوه ای – طوسی – مشکی
  شید رنگی متوسط
  موزائیک بژ/قهوه ای/طوسی مشکی
  نوع برش رکتیفاید
  محل مصرف داخلی
  ابعاد کاشی سرامیک 90x30
  نوع چاپ دیجیتال
  پیشنهاد مصرف در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه,بین کابینت, نمای دیوار سالن
  نحوه نصب بند صلیبی
  طیف رنگ روشن / تیره